Ugdymo įstaigos

VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ISTORIJA:
Lopšelis-darželis vienintelė ikimokyklinė įstaiga Priekulės mieste. Čia ugdomi ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai iš miestelio ir aplinkinių kaimų.
Labai paini ir įdomi lopšelio veiklos istorija, kurią papasakojo nuo atidarymo dirbantys darbuotojai. Kalba, kad pirma ikimokyklinė įstaiga galėjo veikti nuo 1947 m. Vedėja Stefa Kmitienė išdirbo 25 m., Teresė-Petronėlė Marcinkevičienė išdirbo 20 m. 1961-1962 m., kai Priekulėje naikino karinį komisariatą, patalpos atiteko lopšeliui. Pirmame aukšte įsikūrė įstaiga, o antrame aukšte gyveno šeimos. Kaip pamena Teresė-Petronėlė Marcinkevičienė, kartais iš namų atnešdavo nusilpusius 2-3 mėn. vaikučius. Jai yra tekę daryti tokiems mažiems kūdikėliams kraujo perpylimus čia pat lopšelio patalpoje.
1978 m. kovo mėn. Priekulės mieste buvo atidarytas naujas lopšelis-darželis, tuometinėje Daržų g. 11, dabar Lietuvininkų g. 11, kurį galėjo lankyti 155 vaikai. Naujame pastate veikė 7 grupės: 3 lopšelio ir 4 darželio. Pirmą kartą lopšelis ir darželis buvo sujungtas į vieną įstaigą. Dėl darbo vietų problemų neiškilo. Ankščiau dirbę skirtingose darbovietėse žmonės galėjo tęsti darbą. Įstaigai vadovavo vedėja Irena Blytuškina.
Iki 1994 metų buvo labai didelė vadovų kaita. Pasikeitė 8 vadovai. 1994 m. konkurso tvarka į vedėjos pareigas buvo paskirta Irena Skrabienė.
Vaikų lopšelio-darželio tinklalapis

GIMNAZIJOS ISTORIJA:
1590 m. Priekulėje pradėjo veikti parapinė mokykla. Prieš Antrąjį pasaulinį karą, iki 1939 m. veikė lietuviška gimnazija.
1939 m. kovo 20 d. Vokietija užėmė Klaipėdos kraštą. Uždaryta buvo ir Priekulės lietuviškoji pradinė mokykla.
1945 m. rudenį Priekulėje atidaryta progimnazija. Jos vedėjas buvo Stasys Jankus. Tuoj po karo (1945) Priekulėje buvo įkurta pradinė mokykla. Į pirmą pamoką susirinko 16 moksleivių. 1944–1945 m. baigė 75 I–IV klasių mokiniai. Veikė keturių klasių komplektai. Sunkiomis sąlygomis mokykla savo užduotis atliko. Pirmas Priekulės progimnazijos mokytojų tarybos posėdis įvyko 1945 m. spalio 9 d. Tais pačiais metais mokytojas S. Jankus paskiriamas Priekulės valsčiaus švietimo skyriaus vedėju.
1967 m. pastatytas 14 klasių priestatas, o 1977 m. 16 klasių priestatas su sporto sale ir valgykla.

GIMNAZIJAI SVARBIOS DATOS:
1594-11-15 mokyklos registracijos data.
1950–1951 m. priauganti vidurinė.
1953 m. pirmoji abiturientų laida.
1996-07-11 mokyklai suteiktas Ievos Simonaitytės vardas.
2010-12-23 mokyklai suteiktas gimnazijos statusas.
Gimnazijos tinklalapis

MUZIKOS MOKYKLOS ISTORIJA:
1968 m. rugsėjo 1 d. Priekulės mieste atidaryta vaikų muzikos mokykla vidurinės mokyklos patalpose (Klaipėdos g. 20). Mokyklos įkūrėjas ir viso steigiamojo darbo vadovas bei organizatorius buvo Priekulės vidurinės mokyklos muzikos mokytojas Vitoldas Antanas Rimkus.
Direktorius Vitoldas Antanas Rimkus šiai mokyklai vadovavo 29 metus. Per šį laikotarpį mokyklą baigė 25 absolventų laidos, kurias sudarė 217 mokinių.

Nuo 1997 m. mokyklai vadovauja Arvydas Rimkus.

2006 m. rugsėjo 1 d. mokykla persikėlė į naujas, erdvias patalpas.

Šiuo metu mokykloje mokosi 70 mokinių, dirba 8 mokytojai (2 metodininkai, 5 vyresnieji), kurie moko vaikus groti šiais muzikos instrumentais: fortepijonu, smuiku, akordeonu, saksofonu.
Muzikos mokyklos tinklalapis